Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2020. g. 27. decembrī

Ogres Sv. Meinarda baznīca. Šādus eņģeļus pilsētas dome izvietoja pie visām Ogres baznīcām. Cerams, ka tas nav iznīcības eņģelis …

Svētdienā pēc Ziemassvētkiem, 27. decembrī plkst. 12.00, Ogres Sv. Meinarda baznīcā  notiks Sv. Mise tradicionālajā Romas ritā. Dienas evanģēlija lasījums (Lk. 2:33–40) piedāvā mums daļu no stāsta par bērna Jēzus prezentāciju templī, un tas ir kā turpinājums Sveču dienas (2. februāra) evaņģēlijam.

Varam novērot, ka Adventa un Ziemassvētku laikā dažādās dienās tiek pieminēti pestīšanas vēstures notikumi, kas saistīti ar Dieva iemiesošanos. Šajā sezonā tie ir savienoti pēc būtības vienā kopīgā vēstījumā, kamēr gada ritumā tie tiek svinēti kā atsevišķi svētki atbilstoši notikumu hronoloģijai. Tā Pasludināšanas (svētki 25. martā) evaņģēliju (Lk. 1:26–38) dzirdam arī trešās Adventa nedēļas trešdienā, bet Apmeklēšanas (svētki 2. jūlijā) evaņģēliju (Lk. 1:39–47) – trešās Adventa nedēļas piektdienā. Svētdienā pēc Ziemassvētkiem notikumi Jeruzālemes templī ar Svēto Ģimeni un Simeonu un Annu ir kā iepriekš iesāktā vēstījuma loģisks turpinājums.

Sv. Ambrozijs šīs svētdienas Sv. Mises evaņģēlija lasījumu komentē šādi: “Raugi visiem domāto pārbagātīgo žēlastību, kas izplūst no Kunga dzimšanas notikuma, un pravietības dāvanu, kas liegta neticīgajiem, nevis taisnajiem. Lūk, arī Simeons pravieto, ka Kungs Jēzus Kristus nāks “par krišanu un augšāmcelšanos daudziem”, lai tiktu nošķirti taisno un netaisno nopelni un atbilstoši katra darbiem taisnais un patiesais tiesnesis piešķirtu vai nu sodu, vai atalgojumu. “Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens.” Ne Raksti, ne tradīcija nesaka, ka Marija būtu tikusi miesīgi nogalināta. Ne jau dvēseli, bet miesu caurdur materiāls zobens. Bet tas parāda Marijas saprātīgumu, kurai bija zināmi debesu noslēpumi. “Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes,” (Ebr. 4:12) jo Dieva Dēlam, kuram siržu dziļumi nav noslēpjami, viss ir atsegts un atklāts. Tātad pravietoja Simeons, pravietoja Jaunava (Dievmāte), pravietoja laulībā dzīvojošā (Elizabete); tātad vajadzēja pravietot arī atraitnei, lai tiktu aptverti gan abi dzimumi, gan dažādi paaicinājumi. Un tāpēc gan Annas atraitnības, gan viņas dzīves liecība padara viņu par ticamu pasaules Pestītāja atnākšanas vēstnesi” (no Romas breviāra).

Pandēmijas laikā šī Sv. Mise ir arī papildus iespēja apmeklēt svētdienas dievkalpojumu pandēmijas apstākļos un izvairīties no pieļaujamā cilvēku skaita pārsniegšanas.

Šis ieraksts tika publicēts Baznīca Latvijā, Ziemassvētki. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s