Atskats uz 2020. gadu: “Una Voce Latvija” gada laikā

Tradicionālā Sv. Mise Aglonas bazilikas kriptā.

Aizvadītais gads lielā mērā noritēja pandēmijas zīmē un nesa lielus pārbaudījumus visiem ticīgajiem, īpaši tiem, kuri ierobežojumu dēļ palika bez ienākumu avotiem vai kurus pašus vai tuviniekus skāra slimība, taču atgādināja arī dažas garīgas patiesības, kuras citādi varbūt tiek piemirstas. Sanitārie ierobežojumi atstāja iespaidu arī uz Una Voce Latvija darbību. Taču Dievam ierobežojumu nav. Tāpēc mums ir Viņam par ko pateikties aizvadītajā gadā.

Pirmkārt, vairāki Latvijas priesteri ir izrādījuši interesi par katolisko tradīciju un sākuši apgūt kalpošanu Romas rita tradicionālajā formā. Pēc visa spriežot, viņi šai lietai pieiet ar pienācīgo nopietnību, saprotot, ka Sv. Mise ir ne tikai ceremoniālu darbību virkne, bet arī Baznīcas ticības un garīguma “iemiesojums” vārdos, dziedājumos un žestos, un tāpēc tajā rūpīgi iedziļinās un nesasteidz “mācību procesu”. Lai Dievs viņiem palīdz!

Otrkārt, arī pandēmijas apstākļos turpinājās ikmēneša Sv. Mise Ogres Sv. Meinarda draudzes dievnamā. Lai Dievs aizmaksā un dāvā veselību tās celebrantam pr. K. Bojāram un viņa piemērs iedvesmo citus priesterus! Arī ikgadējā 15. augusta Sv. Mise Aglonas svētvietā varēja notikt un drošības pasākumu dēļ pat guva papildu publicitāti.

Savukārt Una Voce Latvija apzinīgi piedalījās Starptautiskās federācijas Una Voce (FIUV) rīkotajā vispasaules aptaujā par tradicionālās liturģijas stāvokli dažādās zemēs. Svētais Krēsls 2020. g. pavasarī sarīkoja aptauju pasaules bīskapiem par šo tēmu: bija pagājuši 10 gadi kopš iepriekšējās bīskapu aptaujas par Benedikta XVI apustuliskajā vēstulē Summorum Pontificum izsludināto normu ieviešanas rezultātiem. Kā pirms 10 gadiem, tā arī šoreiz, FIUV sarīkoja pati savu paralēlu aptauju, lai Sv. Krēslam piedāvātu arī skatu no ieinteresēto laju puses. Aptaujātas tikai ne tikai FIUV nacionālās asociācijas, bet tika iespēju robežās ievākta informācija arī par valstīm, kurās FIUV nav pārstāvēta. Federācijas vadība apkopotos datus apjomīga sējuma veidā rudenī nodeva Ticības mācības kongregācijai. Kopsavilkuma veidā tie publicēti žurnāla Gregorius Magnus 10. numurā.

Redakcija vēl visiem šīs vietnes lasītājiem žēlastību pilnu jauno mūsu pestīšanas 2020. gadu. Māras Zemes Karaliene, lūdz par mums!

Šis ieraksts tika publicēts Baznīca Latvijā, Una voce. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s