Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2022. g. 23. oktobrī

Albrehts Dīrers (1471–1528) Svētā Gregora Mise

20. svētdienā pēc Vasarsvētkiem, 23. oktobrī, plkst. 12.00, Ogres Sv. Meinarda baznīcā notiks svētdienas Sv. Mise tradicionālajā Romas ritā ar gregoriskajiem dziedājumiem. Piedalīsies ansamblis Schola Sancti Meinardi.

Evaņģēlija lasījums (Jāņa 4:46–53) stāsta par galminieka dēla izdziedināšanu Kafarnaumā. To pāvests Sv. Gregors Lielais (540–604) komentē šādi: “Vienīgais, kam šeit vajadzētu skaidrojumu ir, – kāpēc tas, kurš nāca lūgt dēlam veselību, dabūja dzirdēt: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.” Ja jau viņš meklēja dziedināšanu dēlam, tad katrā ziņā ticēja. Nedz arī būtu meklējis glābiņu pie tā, kuru neticēja esam Pestītāju. Kāpēc tad Jēzus viņam saka: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat”, lai gan viņš, vēl brīnumus neredzējis, jau tic? Bet atcerieties, ko viņš lūdza, un skaidri sapratīsit, ka viņš šaubījās savā ticībā. Viņš taču lūdza, lai Jēzus atnāk pie viņa un izārstē viņa dēlu. Tātad – vēlējās, lai Kungs būtu klāt miesīgi, lai gan Viņš garīgi ir visur klātesošs. Tāpēc nepilnīga bija viņa ticība Jēzum, ja domāja Viņu neesam spējīgu dāvāt veselību, miesīgi klāt neesot. Ja ticība būtu pilnīga, nešaubīdamies zinātu, ka nav tādas vietas, kur Dievs nebūtu klātesošs. Tāpēc lielā mērā neticīgs ir tas, kurš spēku dziedināt piedēvē nevis dievišķajai majestātei, bet miesīgajai klātbūtnei. Veselību savam dēlam gan lūdza, tomēr ticībā šaubījās. Ticēja, ka tas, pie kā viņš vērsās, spēj dziedināt, bet nedomāja, ka Viņš jau ir klātesošs pie mirstošā dēla. Bet Kungs, būdams jau klāt tur, kurp Viņu lūdza aiziet, mums norāda: Kurš ar savu gribu visu ir radījis, tikai ar gribu vien var arī dziedināt.” (no Romas breviāra)

Šo pašu evaņģēlija lasījumu Baznīca piedāvā arī 12. maijā – svēto mocekļu Ahilleja, Nereja, Domitillas un Pankratija svētkos, kur Sv. Gregors apgaismo citu šī lasījuma aspektu. “Kāpēc Kungs atsakās iet, kad galminieks lūdz doties pie viņa dēla, taču pat nelūgts bija gatavs iet pie simtnieka kalpa? Galminieka dēlu nepagodināja ar savu klātbūtni, bet simtnieka kalpu uzskatīja par apmeklējuma cienīgu! Kas gan cits tas ir, kā norājums mūsu lepnībai, kuras dēļ mēs cilvēkos godinām nevis dabu, kādā viņi radīti pēc Dieva attēla, bet gan viņu pasaulīgo godu un bagātības? Bet mūsu Pestītājs, lai parādītu, ka tas, ko cilvēki augstu vērtē, ir mazvērtīgs, bet tas, ko cilvēki mazvērtē, ir Dieva ievērības cienīgs, negrib iet pie galminieka dēla, bet gatavs apmeklēt simtnieka kalpu. [..] Patiesi, ja mūs kāds kalps lūgtu, lai pie viņa aizejam, uzreiz mūsu lepnība mūsu domās klusībā iebilstu, sakot: “Neej turp, jo tu tā pats sevi pazemosi, tavs gods tiks nicināts, stāvoklis mazvērtēts.” Lūk, no debesīm ir atnācis, kurš uz zemes nekautrējas apmeklēt kalpu, bet mēs uz zemes baidāmies pazemoties, kaut paši no zemes esam ņemti!”

Bet šīs Mises priekšvakarā, sestdien, 22. oktobrī, plkst. 20.00, Radio Marija ēterā – kārtējais cikla Iota unum raidījums.

Šis ieraksts tika publicēts Baznīca Latvijā, Liturģiskais_gads. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s