Ceturtā Adventa svētdiena (Rorate): „Ak, gudrība, kas nāc no Visaugstākā mutes!“

rorate_caeli_big

Pateicoties Dieva žēlastībai, esam sagaidījuši Ceturto Adventa svētdienu.

Šīs Mises Introitā atkal dzirdam  tos pašus pantus, kas skan Rorātmisēs (Is 45:8.)

Roráte, coeli, désuper, et nubes pluant iustum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem

Norasojiet, debesis, no augšas Taisnīgo, un mākoņi lai ar lietu to nosūta! Lai atveras zeme, un dāvā Pestītāju.

Atkal piedāvājam iepazīties ar jauku komentāru.


Ceturtā Adventa svētdiena nāk vēl vairāk iedzīvināt ilgošanās un prieka sajūtu, kas ir Adventa noskaņa. Šis prieks par Jēzus atnākšanu godībā, kas ataust „Gaudete“ svētdienā, uzplaukst sākot ar 17. decembri, un izpaužas septiņos lielajos antifonos jeb „O antifonos”. Šie antifoni it kā ierāmē katras dienas vesperēs dziedamo Magnificat. Katrs no tiem sākas ar ilgu pilnu saucienu uz gaidīto Pestītāju, Kuram jānāk un Kurš tiek apzīmēts ar dziļi nozīmīgu bībelisku simbolu, un beidzas ar „Veni!“ – lūdzošu „nāc!“. Katrs no šiem antifoniem ir kā ziņnesis, kas iet pa priekšu Bērnam-Mesijam. Katrs no tiem ar noteiktu simbolu parāda mums Valdnieku, Kuram ir jānāk.

Pirmais antifons apzīmē Viņu kā Mūžīgo gudrību: „Ak, gudrība, kas nāc no Visaugstākā mutes, kas piepildi pasauli no viena gala līdz otram un kas sakārto visas lietas ar spēku un maigumu – nāc un māci mums gudrības ceļus“.

Silītē gulošais apburošais Bērns, Kurš kļūs par slavas pilnu Ķēniņu, jau sen dzīvo Vissvētās Trīsvienības ietvaros. Tēvs dzemdina Viņu pirms visiem mūžiem. Viņš ir mūžīgais Vārds, caur kuru Tēvs izsaka visu Savu būtību. Viņš ir mūžīgā Gudrība, kurā ir pilnībā atpazīstams Tēvs. Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, dzemdināts, nevis radīts. To mēs sakām par Jēzu Kristu katrreiz, kad skaitām Credo. Šī dievišķā Majestāte, kas slēpjas Betlēmes Bērnā un kas brīnišķīgā veidā izpaudīsies Kristus personā Viņa otrās atnākšanas brīdī, piepilda mūs ar dziļas cieņas jūtām pret Viņu.

Iepretim Mūžībai, kas nepazīst robežas, laiks ir ierobežots no abiem galiem. Sākumā ir radīšana, beigās ir Pastarā Tiesa. Jēzus Kristus, mūžīgā Gudrība, tur šos abus galus. Caur Viņu ir notikusi radīšana, un Viņš būs Pastarās dienas Tiesnesis. Tādējādi Viņš valda „no viena gala līdz otram“. Abi gali ir Viņa rokās, un Viņa Gudrība sasniedz tos abus.
Viņa uzdevums ir ieviest kārtību. No bezformīga haosa Viņš izveido visu redzamo dabu, kas izraisa mūsos pārsteigumu.

Nākot mūs glābt, Viņš ir atdevis uzticību cilvēka dvēselei, kas Ādama vainas dēļ bija kritusi grēka nekārtībā. Te Dievs darbojas „suaviter et fortiter“. Lai iedibinātu un saglabātu šo kārtību, Viņš vienmēr pielieto gudrību un varenību, un, lai mīkstinātu to, kas varētu likties bargāks, Viņš izlej pār šo lieliski organizēto radību maigu mīlestību. Ja mēs aplūkojam Jēzu Viņa personā un Viņa darbos, mēs atklājam Viņā ideālu, brīnumainā harmonijā saplūstošu spēka un maiguma, varenības un mīlīguma paraugu. Te Viņš pielietoja pātagu pret Tempļa apgānītājiem, te glāstīja un svētīja bērnus, kurus atveda pie Viņa; dažreiz Viņš raidīja lāstu sirdī nocietinātajiem farizejiem, bet dažkārt raudāja Jeruzalemes posta dēļ. Patiesi spēcīgs un maigs ir šis skaistais līdzsvars, kas Viņā valda.

Un tagad piesauksim Jēzu, mūžīgo Gudrību, katra kristieša augstāko Dievu: „Nāc!“ Atnākot, Viņš piepilda visas mūsu vēlmes. Un tad sākas pilnīga svētlaime.

Ceļš, kuru mēs ejam līdz tam brīdim, ka Kristus saka: „Redzi, te Es esmu“, zināmā mērā nosaka mūsu dzīves virzienu. Viltus ceļi var mūs vest pazudināšanā. Lūk, kāpēc dievišķā Gudrība mūs vada. Tas ir kā stars vai zvaigzne, kas ved mūs uz Gudrību. Tāpēc arī pirmā lūgšana, kuru mēs vēršam uz gaidīto Pestītāju, ir šāda: „Nāc un māci mums gudrības ceļus.“ Gudrs ir tas, kurš novērtē šīs pasaules lietas un notikumus Dieva gaismā un liek tiem kalpot Viņam un Viņa slavai. Gudrs ir tas, kurš vienmēr un vispirms meklē Dieva gribu un rod apmierinājumu šīs vienīgās gribas izpildīšanā. „Nāc un māci mums gudrības ceļus.“

(J. Rudevska tulkojums no franču valodas; Missel vespéral très complet, éditions D.F.T., 2003, pp. 1482-1484)


Atgādinām, ka vislabākais avots, lai sekotu tradicionālās Mises un Breviāra tekstiem ir šeit. Pietiek izvēlēties tulkojumu valodu (latviešu, protams, vēl nav) un dažas opcijas. Savukārt šeit var  noklausīties dažus šīs dienas dziedājumus.

Nāc, Kungs Jēzu!

Šis ieraksts tika publicēts Advents, Liturģiskais_gads. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

1 Response to Ceturtā Adventa svētdiena (Rorate): „Ak, gudrība, kas nāc no Visaugstākā mutes!“

  1. Atbalsojums: Tradicionālā svētdienas Sv. Mise Ogrē 2019. g. 22. decembrī | Una Voce Latvija

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s