Dievs, mēs Tevi slavējam!

Saint_Sylvester.jpg

Šodien Svētā Baznīca piemin Pāvestu Silvestru I, par kura dzīvi ir zināms diezgan maz (piemēram, angliski  var izlasīt rakstus enciklopēdijās Wikipedia vai Catholic Encyclopedia (1907-1912) . Latviski “Mieram tuvu” daudz īsāku informāciju:

„Silvestrs I (3.–4. gs.), 314. gadā iecelts par pāvestu, vadīja Baznīcu 21 gadu. Viņš sekmēja visu kārtu cilvēku pievēršanos kristīgajai ticībai. Pāvesta Silvestra I laikā izplatījās Aleksandrijas priestera Ārija maldu mācība. Ārijs apgalvoja, ka Kristus nav bijis Dieva Dēls. Pāvests šos maldus dedzīgi no­sodīja un aizstāvēja Baznīcas mācību Nīkajas I vispārējā Baznīcas koncilā.”

No iepriekš teiktā var secināt, ka lielu teoloģisko vētru laikmetā jāpiesauc Sv. Silvestra palīdzība. Bet laicīgā gada pēdējās dienas „galvenā tēma” ir pateicība par saņemtajām žēlastībām, par ko lasiet dienas komentārā.


„Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, Debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.“

Katru dienu Svētajā Upurī priesteris atkārto šos vārdus kā Mises Kanona prefāciju. Katru dienu Baznīca pateicas Dievam no paša rīta, un ne tikai pēc Sv. Komūnijas, bet vēl pirms Konsekrācijas. Lai mūsu Māte-Baznīca iemāca mums pateicību. Tā mēs būsim Dievam patīkami un iemantosim jaunas žēlastības.

Vismaz šodien, pēdējā laicīgā kalendāra dienā, pateiksimies Dievam, mūsu Kungam.
Kam lai saka „paldies“? Visvarenajam Tēvam. Tēvs, Tu esi visvarens, Tu vari visu. Tu spēj paēdināt cilvēku tūkstošus ar dažiem maizes klaipiem. Tu dod iztiku putniem debesīs, zivīm un zvēriem, Tu atsevišķi rūpējies par vismazāko zāles stiebru un par katru koku. Tu raugies, lai miljardiem cilvēku katru dienu būtu maize. Tēvs, mēs pateicamies Tev par mūsu dienišķo maizi. Nepieskaiti mums mūsu nepateicību par Taviem labumiem, nedusmojies par to, ka esam vēlējušies iegūt kaut ko vairāk par maizi. Mēs Tev pateicamies, ka neesi mums devis vairāk, jo „tie, kas grib kļūt bagāti, iekrīt velna slazdos“. Mums ir nepieciešama Tava palīdzība, lai no tā pasargātos. Paldies Tev, Kungs!

Paldies par to, ka esi devis mums dvēseles dzīvību. Jēzus ir tapis cilvēks, Viņš ir nācis pasaulē, lai mums dotu dzīvību – Savu Dzīvību, kas ir svēta un kas mūs svētī. Dievs ir ļāvis mums atdzimt caur ūdeni un Svēto Garu, un Viņš atkal ir mums devis svētdarošo žēlastību un Dieva bērna dzīvi. Vislielākā žēlastība, kuru Dievs mums ir devis, bija iespēja nodzīvot šo aizejošo gadu kā Dieva bērniem – pateiksimies Kungam par to! Paldies arī par visu to, ko šī gada laikā esam sastapuši savā ceļā un kas ļāva mums palikt Dieva žēlastības stāvoklī un progresēt mūsu iekšējā dzīvē. Svētie prot pateikties Dievam arī par krustiem un ciešanām. Un, ja mēs esam bijuši necienīgi dēli, tad mums būtu vēl stiprāk jāpateicas Dievam, jo mūsu vainas mums ir piedotas un mums atkal ir ļauts ieņemt mūsu vietas pie Ģimenes Tēva pavarda. Jā, Tēvs, patiesi ir labi un taisnīgi Tev pateikties, Vissvētākais Kungs!

Mēs pateicamies labajam Dievam. Cik brīnišķīgu mācību mums dod Baznīca! Viņa māca mums teikt „paldies“, un darīt to jau labu laiku iepriekš – par mūžīgās dzīvības dāvanu. Tēvs, mēs priecājamies, kad domājam par šo mūžību. Mēs pateicamies Tev par to, ka jau tagad varam ieiet mūžīgajā dzīvē. Tu, Mūžīgais, dzīvo mūsos; mēs vienmēr būsim ar Tevi. Paies miljoniem un miljardiem gadu, bet mēs vienalga būsim savas mūžīgās dzīves iesākumā. Tu esi atbrīvojis mūs no laika ietekmes. „Kas tic uz Tevi, tas nemirs: pat pēc savas nāves viņš dzīvos.“ Tēvs, mēs pateicamies Tev par to mūžību un to bezgalīgo laimi, uz kuru Tu mūs sauc.

Ak, svētlaimīgā dzīve mūžībā, bezgalīgā un svētdarošā dzīve! Tēvs, mēs pateicamies Tev par to Svētā Upura laikā. Mēs pateicamies Tev par to Konsekrācijas brīdī, caur Tavu vienpiedzimušo Dēlu. Pateicība Tev caur Viņu un Viņā, Vissvētākais Kungs, Visvarenais Tēvs, mūžīgais Dievs!

(J.Rudevska tulkojums. Missel vespéral très complet, éditions D.F.T., 2003, pp. 1495-1496)


Atgādinām, ka par  publisko himnas Te Deum (Dievs, mēs Tevi slavējam) lūgšanu gada pēdējā dienā var saņemt pilnas atlaidas.

Šeit var noklausīties himnu gregoriskajā izpildījumā.

bet šeit iepazīties ar himnas tekstu un vēsturi angliski un krieviski.

Šis ieraksts tika publicēts Gregoriskie dziedājumi, Liturģiskais_gads, Svētie. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s