Tradicionālā latīņu Mise Aglonā

Aglonas bazilikas Sakrālais laukums 15. augusta agrā rītā bija slapjš un tukšs, bet bazilikas apakšējā stāvā bija manāma rosība. Priekštelpā aizsmakušās rīta balsīs bija dzirdami iedziedāšanās vingrinājumi un gregorisko dziedājumu fragmenti, bet Latvijas dievnamiem neparasti spilgti izkrāsotajā kriptā tika dievkalpojumam kārtots altāris veidā, kādu tas kopš savas uzstādīšanas nebija pieredzējis. Atmodušies svētceļnieki laipoja starp tiem, kuri vēl snauda uz kriptas grīdas. Kamēr visa Bazilika un svētceļnieku telšu pilsētiņa aiz žoga modās Dievmātes lielo svētku dienai, baznīcas apakšstāvā gatavojās kas “ekstraordinārs”, šoreiz pamatoti tā saukts.

Latvijas simtgades svinību noskaņā asociācija Una Voce Latvija vēlējās piedalīties Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku svinībās Aglonā kā neliela svētceļnieku grupa, uzskatot, ka valsts jubileja būtu ļoti piemērots laiks atcerēties kristīgās ticības pirmsākumus mūsu zemē, noturot bazilikā Sv. Misi Romas rita tradicionālajā formā, ko pāvests Benedikts XVI nosauca par ekstraordināro formu, bet ko pie mums nereti dēvē par Tridentes Misi. Tieši šo dievkalpojuma formu Sv. Meinards un viņa darba biedri atnesa viduslaiku Līvzemē, tajā droši vien piedalījās lībiešu pirmmocekļi Kirjāns un Lajāns, to celebrēja mūsu jaunlaiku moceklis pr. Litaunieks, kā arī Gulagā – god. b. B. Sloskāns. Šai dievkalpojuma formai celta arī pati Aglonas bazilika.

Un tā Svētā Mise Romas rita tradicionālajā formā šogad atgriezās Dievmātes svētvietā, no kurienes reforma to reiz netaisni bija izraidījusi. Atgriezās kautri un pieticīgi – vienkāršākajā kalpošanas formā – ar vienu ministrantu, un pie kriptas altāra, aiz kura gan guldīts bīskaps Sloskāns. Šis dievkalpojums varēja notikt, Dieva apredzībai sakārtojot vairākus labvēlīgus apstākļus. Priesteris Vitolds Višņevskis, OFMCap, pēc savas iniciatīvas bija sācis apgūt kalpošanu tradicionālajā formā un tādā nolūkā divas reizes apmeklējis mācības “Ars celebrandi” Liheņas svētvietā Polijā. Šogad tur piekalpošanas mākslu apguva arī šīs Mises ministrants. Par to jau bija vēstīts portālā katolis.lv, un sīkāks ziņojums gaidāms arī šajā vietnē.

Pāvesta Benedikta XVI izdotā apustuliskā vēstule Summorum Pontificum īpaši norāda, ka pēc ticīgo grupu vēlēšanās tradicionālās Sv. Mises var noturēt svētceļojumu vietās un ka atbildīgā amatpersona ir attiecīgās svētvietas prāvests vai rektors (5. p., §3). Tādējādi šā gada 15. augustā arī pirmo reizi tika “izmēģināts” šīs Baznīcas tiesību normas pielietojums Latvijā.

Visus Sv. Misē korim paredzētos gregoriskos dziedājumus nodrošināja Schola Sancti Meinardi no Rīgas. Taču dziedātās Mises (Missa cantata) pamatpazīme ir tā, ka tieši celebrējošais priesteris dzied visus sev paredzētos dziedājumus. Pr. V. Višņevskis visu, kas paredzēts, arī nodziedāja, ieskaitot abus lasījumus. Celsmīgi bija arī redzēt priestera godbijību un rūpību visu Misālē paredzēto darbību izpildīšanā. Tas, protams, ir raksturīgs visiem Baznīcas tradicionālajiem ritiem, ka tie neatvēl vietas garīdznieka “jaunradei” vai aktiermeistarībai, bet gan liek viņa personībai atkāpties Baznīcas tekstu un rubriku simfonijas priekšā, darbojoties in persona Christi – pēc Sv. Jāņa Kristītāja teiktā: “Viņam vajaga augt, bet man mazināties” (Jņ. 3:30).

Tādējādi asociācija Una Voce Latvija var būt pateicīga Visaugstajam par Viņa gādību, kuras rezultātā asociācijas ieguldītais organizatoriskais darbs varēja palīdzēt šai jau diezgan senajai iecerei īstenoties. Pateicība pienākas arī Rēzeknes un Aglonas bīskapam V. Eks. Jānim Bulim un Aglonas bazilikas prāvestam Daumantam Abrickim par atsaucību un doto atļauju Sv. Misei notikt tieši svētku dienā. Paldies arī Ogres Sv. Meinarda draudzes prāvestam Konstantīnam Bojāram, kurš aizdeva lietošanai vairākus dievkalpojumam nepieciešamos piederumus. Piedevām – daži fotoattēli no dievkalpojuma (autore Sandra Kuzņecova).

Paradisi porta per Evam cunctis clausa est et per Mariam Virginem iterum patefacta est. Alleluja.

Paradīzes vārti Ievas dēļ tika visiem slēgti un Jaunavas Marijas dēļ atkal atdarīti. Allelūja. (No 15. augusta Sv. Mises dziedājumiem).

Šis ieraksts tika publicēts Baznīca Latvijā, Una voce. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

2 Responses to Tradicionālā latīņu Mise Aglonā

  1. Atbalsojums: Atskats uz 2018. gadu: “Una Voce Latvija” gada laikā | Una Voce Latvija

  2. Atbalsojums: Tradicionālā latīņu Mise Aglonas bazilikā | Una Voce Latvija

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s