Atskats par Starptautiskās Federācijas Una Voce Ģenerālās asamblejas norisi

No šā gada 23. līdz 26. oktobrim Romā notika Starptautiskās Federācijas Una Voce (FIUV) 21. Ģenerālā asambleja, kas iezīmēja arī FIUV pastāvēšanas piecdesmitgadi. Asambleja, kas parasti tiek sasaukta reizi 2 gados, ievēlēja jaunu Federācijas Padomi un Federācijas prezidentu, kurš pirmo reizi ir no Latīņamerikas – Meksikas pārstāvi Felipi Alanisu Suaresu. Federācijas Padomē ir vēl citi Latīņamerikas pārstāvji, proti, no Brazīlijas un Kubas, kā arī Puertoriko. Tāpat jaunajā Padomē ir arī pa diviem pārstāvjiem no Francijas un Spānijas un pa vienam no Anglijas, Itālijas, Japānas, Krievijas, Polijas, Vācijas. Jaunievēlētais prezidents Alaniss savā pirmajā vēstījumā organizācijas biedriem atzīmēja, ka pusgadsimta laikā FIUV nacionālo asociāciju skaits pieaudzis no 20 līdz 45 (37 valstīs), kuras Baznīcas liturģiskā mantojuma aizstāvībā un kopšanā pārstāv visus kontinentus. Pirmā prezidenta, kurš nav no Eiropas, ievēlēšana, viņa paša vārdiem izsakoties, “ir iznākums organizācijas pastāvīgai un dabiskai izaugsmei visā pasaulē, arvien vairāk atbilstot Baznīcas katoliskumam, kuru var tikai bagātināt dažādās dāvanas, ko Dievs dod saviem bērniem. Un ja kāds varētu uzdrošināties apgalvot, ka mūsdienās tradicionālā Mise labi der tikai ļoti specifiskai kultūrvidei, mūsu jaunās Padomes sastāvs pierāda, ka tas tā it nemaz nav.” Jāpiebilst, ka uz Padomes locekļu vēlēšanām bija izvirzīti arī kandidāti no Āfrikas, Ziemeļamerikas, kā arī vēl citi no Latīņamerikas.

Viens no Ģenerālās Asamblejas darba elementiem kā parasti bija tikšanās ar Pāvesta Kūrijas pārstāvjiem, lai ziņotu par tradicionālās dievkalpojuma formas izplatību pasaulē un “tradicionālo” katoļu rūpēm un vajadzībām, kā arī vietējo bīskapu attieksmi pret tām. Šajā reizē Kūrijas prelātu vidū bija kardināls Pells, viens no astoņiem Pāvesta padomniekiem un Ekonomijas sekretariāta prefekts, kardināli Brandmillers un Kastriļons, kā arī Pontifikālās padomes Ecclesia Dei prezidents arhibīskaps Poco.

Ģenerālās Asamblejas sākumā delegāti kopā ar klātesošajiem garīdzniekiem veica Starptautiskās Federācijas Una Voce veltīšanu Bezvainīgi Ieņemtajai Jaunavai Marijai, lai Viņas stiprajā aizbildniecībā federācija varētu sekmīgi darboties Dieva godam.

Jubilejas Ģenerālā asambleja šogad norisinājās vienlaikus ar ikgadējo svētceļojumu Populus Summorum Pontificum, kurā piedalās dažādu valstu ticīgie, kas jūtas saistīti ar tradicionālo Romas rita formu. Gan Asamblejas, gan svētceļojuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dievkalpojumos tradicionālajā formā dažādās Romas baznīcās, ieskaitot Vatikāna baziliku. Pārējie Ģenerālās Asamblejas dalībnieku dievkalpojumi notika Austrālijas bīskapiem piederošā viesu nama Domus Australia kapellā. Starp citu, tur pie viena no altāriem Sv. Mise tradicionālajā ritā tiek svinēta visu gadu gandrīz ik dienas. Domus Australia norisēja arī viss Ģenerālās Asamblejas darbs.

IMG_9313

Sestdien, 24. oktobrī pēc Pontifikālmises Vatikānā notika Ģenerālās Asamblejas slēgtā sēde, kurā delegāti noklausījās Federācijas amatpersonu – līdzšinējā prezidenta, kasiera, kā arī sekretāra pienākumu izpildītāja ziņojumus par savu darbību un finansēm. Ar savu darbu iepazīstināja arī Padomes izveidoto komiteju vadītāji (biedru lietu, komunikācijas, mūzikas, liturģijas un garīguma). Delegāti ievēlēja jauno prezidentu un Padomes sastāvu. Pēc sēdes un tai sekojošām Vesperēm (celebrēja kardināls Pells, kardinālam Brandmilleram asistējot korī) kardināls Pells vakariņu laikā dalījās ar delegātiem iespaidos par bīskapu Sinodi, kas šajā dienā noslēdzās Romā.

IMG_9345

Svētdien, 25. oktobrī, notika atklātā sēde, kur ar priekšlasījumiem un uzrunām uzstājās dažādas interesantas personības kā vēsturnieks profesors Roberts de Matei (de Mattei), pāvesta kūrijas darbinieks pr. Marks Vithoss (Withoos), svētceļojuma “Populus “Summorum Pontificum”” rīcības komitejas vadītājs Gijoms Ferliks (Ferluc), mūziķis Metjū Šelhorns (Shellhorn). Romā dzīvojošais rakstnieks un vēsturnieks Henrijs Sairs (Sire) prezentēja savu jauno grāmatu “Phoenix from the Ashes: the Making, Unmaking, and Restoration of Catholic Tradition” (“Fēnikss no pelniem: katoliskās tradīcijas veidošana, sagraušana un atjaunošana”). Virsraksts komentārus neprasa; angļu priesteris Dž. Hanviks (Hunwicke) savā asprātīgajā stilā mums piedāvā nelielu šīs grāmatas degustāciju.

Ar sīkāku informāciju par Ģenerālās Asamblejas darbu un fotoattēliem var iepazīties federācijas mājaslapā (1. d., 2. d., 3. d., 4. d., 5. d.; un visi attēli vienuviet).

Šis ieraksts tika publicēts Una voce. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

2 Responses to Atskats par Starptautiskās Federācijas Una Voce Ģenerālās asamblejas norisi

  1. Atbalsojums: Atskats uz 2015. gadu: “Una Voce Latvija” gada laikā | Una Voce Latvija

  2. Atbalsojums: Intervija ar FIUV prezidentu Felipi Alanisu Suaresu | Una Voce Latvija

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s