Latīņu valoda ap mums (5): Turības darbi

Uzsākot latīņu valodas vietai mūsdienu Rietumu civilizācijā veltīto rakstiņu sēriju, tika atzīmēta seno romiešu valodai arvien vēl būtiskā loma medicīnā un bioloģijā (īpaši taksonomijā). Taču arī citu zinātņu pārstāvji labprāt izmanto latīņu valodu savos akadēmiskajos izdevumos kaut vai kā noformējuma elementu.  Izplatītākais no tiem ir izdevumu nosaukumi. Ja veic meklēšanu Amerikas Ķīmijas biedrības veidotā bibliogrāfiskā resursa Chemical Abstracts literatūras avotu indeksā, tad ievadot vārdu “acta” iegūst vairākus simtus periodisko izdevumu nosaukumu ķīmijā un saistītajās dabaszinātnēs, kuru nosaukumi veidoti latīņu valodā un ietver šādu vārdu (noklikšķiniet uz ekrānattēla, lai palielinātu). Valstis, kurās šie žurnāli iznāk, ne visas izsenis pieder Rietumu civilizācijai, – tādus izdod arī Ķīnā (Acta Metallurgica Sinica, Acta Physica Sinica u. t. t.) vai, piemēram, Irānā.

acta

Latīņu vārds “ācta” šajā gadījumā ir nekatrās dzimtes daudzskaitļa forma, kas saistīta ar darbības vārdu “agere” (darīt, darbināt, veikt, un daudzas līdzīgas nozīmes). “Acta” tātad nozīmē “darbi; padarītais”, bet jau Senās Romas laikos tas nozīmēja arī protokolu, dienasgrāmatu, tā pārnesot nozīmi no pašiem izdarītajiem darbiem uz dokumentiem, kur tie aprakstīti. Arī latviešu lietvedības termins “akts” (vienskaitļa formā) apzīmē dokumentu, ko sastādījusi, piemēram, kāda komisija un kas fiksē šīs komisijas konstatēto faktu vai lietu stāvokli, bet būtībā – šīs komisijas veikumu. Tāpat kā tiesību akts – likumdevēja veikumu. Zinātniskie žurnāli, kuru nosaukumā ir “acta”, sākotnēji parasti bija kādas zinātniskās biedrības sēžu protokoli, kur tās biedri ziņoja par saviem pētījumiem. Mūsdienās tie, protams, satur atsevišķu zinātnieku vai to grupu ziņojumus par savu veikumu.

Žurnāls ar latīnisku nosaukumu iznāk arī Latvijā. Tas ir pavisam jauns – iznāk kopš 2010. gada. Jauns ir arī izdevējs – Biznesa augstskola “Turība”, kas dibināta 20. gs. 90. gados. Augstskola izdod savu zinātnisko žurnālu “Acta Prosperitatis“, kas iznāk reizi gadā. Tā tēmas ir visnotaļ mūsdienīgas; raksti veltīti aktuālām sabiedrisko zinātņu tēmām (komunikācijai, vadībzinātnēm, jurisprudencei, tūrismam, u. c.) ar uzsvaru uz praksi. Interesanti, ka žurnāla sastādītāji, tā pirmā numura ievadrakstā iepazīstinot lasītājus ar jauno izdevumu, nemaz nepaskaidro žurnāla nosaukumu, nedz arī tā izvēles motīvus. Laikam taču uzskata, ka tas ir acīmredzams katram.

acta_prosperitatis_m

Un patiešām, nosaukumā ietverts augstskolas nosaukums, tulkots latīniski. Tātad turībnieki lasītājiem rāda savu pasniedzēju (un ne tikai) zinātnisko veikumu. “Turības darbi”. Vārds “prõsperitās” var nozīmēt gan “turība”, gan “labklājība”, gan “uzplaukums”, gan arī “laime” vai “veiksme”. Žurnāla nosaukums nav gluži viennozīmīgs. Tas varētu arī nozīmēt nevis augstskolas “Turība” veikto, bet gan visu to, ko cilvēki dara, ja viņi ir turīgi jeb ja viņiem veicas.

Abi žurnāla nosaukumā ietvertie vārdi, protams, dažādās gramatiskajās formās sastopami arī tradicionālā Romas rita lūgšanās. Piemēram, pirmās kanoniskās stundas – Prīmas – himnā lūdzamies “ut in diurnis actibus nos servet a nocentibus“, – proti, lai dienas darbos, t. i .,visā, ko mēs dienas garumā darīsim, Dievs mūs sargā no tā, kas mums ir kaitīgs. Savukārt lūgšanās pirms došanās ceļā ir pantiņš: “V. Benedictus Dominus die quotidie. R. Prosperum iter facit nobis Deus salutarium nostrorum.” (“Lai ir slavēts Kungs ik dienas. Lai mūsu pestīšanas Dievs dara laimīgu (veiksmīgu) mūsu ceļu.“). Arī lūgšana pār upurdāvanām  (secreta) Dievmātes vārda dienas (12. septembrī) Svētajā Misē izsaka līdzīgu nodomu: “Tua, Domine, propitiatione, et beatae Mariae semper Virginis intercessione, ad perpetuam atque praesentem haec oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem” (“Ar Tavu, Kungs iežēlošanos un Svētās Marijas mūžam Jaunavas aizlūgumu, lai šī upurdāvana mums palīdz gūt laimi un mieru mūžībā un tagad“).

Iepriekšējie šīs sērijas raksti: (1), (2), (3), (4).

 

Šis ieraksts tika publicēts Latīņu valoda. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s